giàn phơi xếp ngang

giàn phơi xếp ngang

giàn phơi xếp ngang được Nguyên Việt hoàn thiện trên cao 2.4m, không chiếm không gian sinh hoạt bên dưới

giàn phơi xếp ngang Nguyên Việt

Both comments and trackbacks are currently closed.